« Maandreportage augustus 2015»

Gepubliceerd op 31-08-2015

Afgelopen maand was de performance van Helder. Aandelen Fund -7,53% na kosten. Op 29 januari 2015 is Helder. Aandelen Fund gestart met een intrinsieke waarde per participatie van EUR 10,00. Het fonds had een goede start, echter afgelopen zomer lieten aandelenmarkten zich niet van hun beste kant zien; eind juli was de intrinsieke waarde EUR 9,8477. Aldus was het netto rendement sinds oprichting -1,52%.

Download de volledige rapportage