« Maandrapportage juli 2015»

Gepubliceerd op 31-07-2015

Afgelopen maand was de performance van Helder. Aandelen Fund 1,16% na kosten. Op 29 januari 2015 is Helder. Aandelen Fund gestart met een intrinsieke waarde per participatie van EUR 10,00. Het fonds had een goede start; eind juli was de intrinsieke waarde EUR 10,6495. Aldus was het netto rendement sinds oprichting 6,50%.

Download de volledige rapportage