« Laatste rapportage per 11 maart 2021

Gepubliceerd op 16-03-2021

Dit is de laatste rapportage van FundShare Post Helder. Aandelen Fund. Het is niet meer mogelijk het fonds te kopen of te verkopen. Alle beleggingen van het fonds zijn verkocht. Participanten krijgen binnenkort hun waarde uitgekeerd.

Tot 11 maart denderde aandelenmarkten voort. Het fonds sloot af met een nieuwe all time high. In de periode 1 t/m 11 maart hadden participanten van FundShare Post Helder. Aandelen Fund een rendement van 5,04%. De intrinsieke waarde was eur 14,8705 op 11 maart 2021. Op 11 maart zijn alle beleggingen verkocht en investeert het fonds dus nu 100% in cash. Wanneer alle verkooptransacties van het fund zijn afgewikkeld, zullen participanten worden uitbetaald en zal het fonds worden geliquideerd. Op 29 januari 2015 is het fonds gestart met een koers van EUR 10,00. Aldus is het netto rendement sinds oprichting 48,71% geweest.

Download de volledige rapportage